در سایزهای مختلف و در قطر های ۳ و ۴ سانت تولید می شود