سنگ پله

پله گرانیت مروارید+سنگ پله + پله سنگی

در سایزهای مختلف و در قطر های ۳ و ۴ سانت تولید می شود