سنگ جدول

سنگ جدول + جدول سنگی

بزرگترین تولید کننده سنگ جدول در ایران با هر سایزی و از قطر ۸ الی ۲۰ سانتی متر