رابطه با بانک‌های متوسط اروپایی برقرار است

معاون وزیر امور خارجه با تشریح اقداماتی که برای برقراری و بهبود سطح روابط بانکی در پسابرجام در حال انجام است،‌ خاطرنشان کرد: بانک‌های کوچک و متوسط از کشورهای اروپایی و سایر کشورها فعال هستند و با ایران کار می کنند.

مجید تخت روانچی درباره مشکلاتی که همچنان پس از اجرایی شدن برجام در زمینه روابط بانکی وجود دارد و اینکه آیا با روابط بانکی فعلی امکان انجام پروژه های جدید وجود ندارد؟، اظهار کرد: برای انجام برخی از پرو‍ژ ها نیاز داریم که بانک های بزرگ عمده اروپایی درگیر شوند که هنوز این اتفاق نیفتاده اما بانک‌های کوچک و متوسط از کشورهای اروپایی و سایر کشورها فعال هستند و با ایران کار می کنند.

معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به اینکه برای برقراری این روابط بانکی قوانین بانکی داخلی نیاز به اصلاح ندارند، گفت: این امور در حال انجام است و برخی موارد هم در مجلس تصویب شده و در شورای نگهبان نیز تایید شده است و بانک مرکزی با جدیت به دنبال آن است که سطح روابط بانکی افزایش یابد.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای،‌ با اشاره به اینکه نمی توان گفت که برقراری روابط چه میزان و چند ماه به طول می انجامد، تصریج کرد: این امور به صورت کانال‌های موازی در حال پیگیری است به طوری که بانک مرکزی کارها را انجام می دهد،‌ دولت نیز هم زمان به آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها فشار وارد می کند تا مشکلات حل شود و  همچنین قوانین مورد نیاز در حال تصویب است و امیدواریم این چند مرحله کار به زودی به نتیجه برسد.