۳ خودرویی که قطعا گران می‌شوند

به دنبال مجوز افزايش قيمت محصولات ايران خودرو؛ برخي از توليدات اين شركت بيش از ۱/۸ درصد افزايش مي يابند.

خبرها حاكي از آن است ،ايران خودرو قصد دارد مجوز ۱/۸ دهم درصد شوراي رقابت را به طور متوسط در بين محصولات خود اعمال كند؛ بطوريكه برخي محصولات اين شركت كمتر از درصد تعيين شده وبرخي ديگر بيش از ۱/۸ دهم درصد افزايش خواهد يافت.

به گزارش صنعت نویس، پژوپارس ،دنا و پژو۲۰۶ تيپ ۲ سه خودرويي هستند كه افزايش قيمت آنها بيش از ۱/۸ دهم دصد افزايش خواهد يافت. اما برخي ديگر محصولات نيز بدون تغيير ويا كمتر از حد تعيين شده افزايش مي يابند تا در مجموع بطور متوسط افزايش ۱/۸ دهم دصد در محصولات ايران خودرو اعمال شود.

چندي پيش شوراي رقابت به دليل ارتقاي كيفي محصولات ايران خودرو در ماه هاي اخير مجوز ۱/۸ دهم درصدي را به ايران خودرو داد و به سايپا به دليل كيفيت پايين محصولات تنها مجوز ۴ دهم درصد افزايش قيمت داد.