کاهش ۳۲ درصدی پروانه های ساختمانی

بررسی کارنامه بخش مسکن و ساختمان در سال ۹۳ نشان می دهد که رکود در این بخش حاکم بوده و در کل مناطق شهری ۷۱۸ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی ساخته شده این در حالی است که بنا به اعلام کارشناسان سالانه به یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز داریم.

به گزارش اقتصاد آنلاین، شاخص‌های عملکردی بخش ساختمان و مسکن طی سال ۱۳۹۳ با کاهش همراه بوده و این روند موید حاکم شدن شرایط رکودی و کاهش تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش ساختمان و مسکن در این سال است به طوری که  براساس برآوردهای مقدماتی حسابهای ملی ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۹۳ به قیمتهای ثابت ۱۳۸۳ به ۱۳۸٫۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل ۰٫۴ درصد کاهش داشته است.
کاهش ۳۲ درصدی پروانه های ساخنمانی در سال ۹۳
همچنین بررسی آمار پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری های مناطق شهری کشور در سال ۱۳۹۳ نشان می دهد که تعداد و سطح کل زیربنای مندرج در پروانه های ساختمانی صادره در کل مناطق شهری کشور طی سال مورد بررسی نسبت به سال قبل به ترتیب ۳۲٫۱ و ۴۰٫۲ درصد کاهش داشته است.
بنا به اعلام بانک مرکزی شاخص های مذکور در شهر تهران به ترتیب ۵۱٫۸ و ۴۹٫۶ درصد کاهش  را نشان می دهد، در شهرهای بزرگ نیز تعداد و سطح کل زیربنای پروانه های ساختمانی نسبت به سال ۱۳۹۲ به ترتیب ۳۶٫۱ و ۴۲٫۸ درصد کاهش داشته است .
کاهش ۱۳٫۸ درصدی واحدهای ساخته شده به رغم افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی
به گزارش اقتصاد آنلاین، در سال ۱۳۹۳، سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری با رشد ۷٫۵ درصدی (به قیمت‌های جاری) نسبت به سال قبل به ۸۱۰٫۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.
در سال ۹۳، سرمایه گذاری صورت گرفته در شهر تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک و متوسط به ترتیب  ۱۲٫۳ ، ۱۰ و ۱٫۳  درصد افزایش داشت. میزان سرمایه گذاری در ساختمان های جدید کل مناطق شهری ( به قیمتهای ثابت ۱۳۹۰ ) در سال مورد بررسی نسبت به سال قبل به میزان ۰٫۹ درصد کاهش نشان می دهد. همچنین مجموع واحدهای مسکونی ساخته شده توسط بخش خصوصی در کل مناطق شهری به ۷۱۸٫۶ هزار واحد با زیربنایی معادل  ۹۸ میلیون متر مربع بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب ۱۳٫۸ و ۱۲ درصد کاهش را نشان میدهد .
بررسی سرمایه گذاری در ساختمانهای جدید مناطق شهری برحسب مراحل ساخت (به قیمتهای جاری) در سال ۱۳۹۳ نشان می دهد که سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده، نیمه مام و تکمیل شده نسبت به سال قبل به ترتیب از  ۳٫۶ ،۱۰٫۵ و ۴٫۲  درصد افزایش برخوردار بوده است.
همچنین میزان سرمایه گذاری در ساختمان های جدید مناطق شهری (به قیمتهای ثابت ۱۳۹۰ ) در سال مورد بررسی نسبت به سال قبل نشان دهنده کاهش ۴٫۵ و ۳٫۹ درصدی به ترتیب در ساختمان های شروع شده و تکمیل شده و افزایش ۱٫۹ درصدی در ساختمان های نیمه تمام است.