نمونه های کارشده در خارج از کشور

⚜️ تصاویرنمونه های کار شده سنگ گرانیت مروارید سنگبری استاد شهریار خارج از کشور ⚜️

تصاویر نمونه های کارشده سنگبری استاد شهریار