پله :

در سایزهای مختلف و در قطر ۳ سانت تولید می شود.

شرح طول عرض قطر قیـــمت (مترمربع)
پله گرانیت مروارید درجه یک آزاد ۳۵ ۳ ۲۵۰٫۰۰۰
پله گرانیت مروارید درجه دو آزاد ۳۵ ۳ ۱۸۰٫۰۰۰
پله گرانیت مروارید+سنگ پله + پله سنگی

پله گرانیت مروارید+سنگ پله + پله سنگی

پله گرانیت مروارید+سنگ پله + پله سنگی

پله گرانیت مروارید+سنگ پله + پله سنگی

پله گرانیت مروارید+سنگ پله + پله سنگی

پله گرانیت مروارید+سنگ پله + پله سنگی