جدول بتنی

  • جدول بتنی یا استفاده از جدول های بتنی ، با توجه به ضعف بتن از لحاظ مقاومت در مقایسه با جدول سنگی استاد شهریار ،استفاده از جدول بتنی مقرون به صرفه نیست چرا که قیمت جدول بتنی در مقایسه با جدول سنگی دارای یک قیمت بوده اما جدول بتنی در مقایسه با جدول سنگی از عمر و کارایی کمتری برخورداراست . همچنین جدول بتنی از لحاظ زیبایی قابل مقایسه با جدول سنگی نبوده چرا که بتن یک محصول محدود می باشد اما سنگ به علت ویژگی های منحصر به فردش از جدول بتنی زیبا تر می باشد . در جـداول معـابر، دربـازه عمـرطولانی سنگ، جداول بتنی چندین بار باید تخریب و نوسازي شوند. "اندازهای( طول وعرض )هر نوع جدولی به سفارش مشتری قابل تغییر است ."
  • مزایاي استفاده از جداول سنگی در فضاهاي مختلف : - استفاده از جداول سنگی ، فضاهاي شهري را زیباتر و بادوام تر میکند و کیفیت آنها را بالا میبرد. - با در نظر گرفتن عمر مفید جدول بتنی و مقایسه آن با عمر چندصدساله جدول سنگی، استفاده از جدول سنگی اقتصادي تر است. - با استفاده از جدول سنگی به جاي بتنی در معابر و خیابـانهـا، نـه تنهـا عمـر جـداول طـولانی مـی شـود بلکـه هزینه هاي نگهداري و رنگ آمیزي آن نیز کاهش می یابد؛ زیرا سنگها، خودرنـگ هـستند و داراي رنـگهـاي متنوعی میباشند که میتوان به جاي رنگ آمیزي جداول از نظر الزام ترافیکی و راهنمایی و راننـدگی (سـفید و سیاه بودن جداول)، از یک نوع سنگ با دو رنگ تیره و روشن استفاده کرد. - جداول سنگی، نسبت به بتنی با محیط زیست سازگارترند زیرا بتن همواره به عنوان نخاله و ضـایعات بـه خـارج شـهر منتقل و اراضی و کشت زارهاي پیرامون شهر را تخریب و ظاهر آنها را بدمنظر میکنـد؛ در حـالی کـه مـی تـوان حتی کوچکترین قطعه سنگ را براي تزئین استفاده کرد. - توسعه کاربرد سنگ به نفع اقتصاد ملی است زیرا از کاربرد مصالح غیرمقـاوم کاسـته شـده، از تخریـب طبیعـت پیرامون شهرها جلوگیري میگردد.

در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم

جدول بتنی

جدول بتنی

جدول بتنی  با توجه به ضعف بتن از لحاظ مقاومت در مقایسه با جدول سنگی استاد شهریار ،استفاده از آن  مقرون به صرفه نیست چرا که قیمت جدول  در مقایسه با جدول سنگی دارای یک قیمت بوده اما جدول بتنی در مقایسه با جدول سنگی از عمر و کارایی کمتری برخورداراست . همچنین از لحاظ زیبایی قابل مقایسه با جدول سنگی نبوده چرا که بتن یک محصول محدود می باشد اما سنگ به علت ویژگی های منحصر به فردش از جدول بتنی زیبا تر می باشد .
در جـداول معـابر، دربـازه عمـرطولانی سنگ، چندین بار باید تخریب و نوسازي شوند.پس برای آینده بهتری برای ایران باید از جدوال سنگی استفاده کنیم تا از هدر دادن سرمایه های ملی چلوگیری نماییم .

“اندازهای( طول وعرض )هر نوع جدولی به سفارش مشتری قابل تغییر است .”

، بتن، جدول بتنی ارزان ، نرده بتنی ، مانع بتنی ، تیرچه بتنی ، اسکلت بتنی ، تیرچه پاشنه بتنی ، جدول پرس خشک ، پرس خشک – ترافیکی ، جدول بتنی پرسی- جدول استاد شهریار- جدول ترافیکی گرانیتی – جدول پرسی استاد شهریار – استاد شهریار – آدرس : مشهد – ابتدای جاده فریمان تپه سلام کوچه اول سنگبری ها مجتمع سنگ استاد شهریار – جدول سنگی – سنگ جدول – قیمت کارخانه – بهترین بتن- دنیای بتن- ارزانترین بتن – جدول  ، بتن، جدول ارزان ، نرده بتنی ، مانع بتنی ، تیرچه بتنی ، اسکلت بتنی ، تیرچه پاشنه بتنی ، جدول پرسی خشک ، پرس خشک ، جدول ترافیکی – جدول استاد شهریار- جدول ترافیکی گرانیتی – جدول پرسی استاد شهریار – استاد شهریار – آدرس : مشهد – ابتدای جاده فریمان تپه سلام کوچه اول سنگبری ها مجتمع سنگ استاد شهریار  – جدول سنگی – سنگ جدول – قیمت کارخانه – بهترین بتن- دنیای بتن- ارزانترین بتن –مانع ترافیکی – جدول کانیو – جدول – جدول زیبا – بهترین جدول ایران – یتن در ایران – جدول خوب- بتن ارزان – جدول مشهد- جدول مجتمع سنگ استاد شهریار- جدوال خیابانی – جدول از جنس بتن – جدول کانیو- قیمت روز

جدول بتنی استاد شهریار