جدول :

جهت استفاده در پیاده روها جداسازی باغچه ها و راه رو آب خیابان ها

اندازها  ( طول وعرض ) به سفارش مشتری قابل تغییر است .

طول عرض قطر قیـــمت (مترمربع)
۵۰ ۳۰ ۱۰ ۵۰۰٫۰۰۰
۵۰ ۳۰ ۸ ۴۵۰٫۰۰۰
۵۰ ۳۰ ۶ ۴۰۰٫۰۰۰
سنگ جدول گرانیت مروارید

سنگ جدول

جدول-بتنی

جدول-بتنی

سنگ جدول ، جدول سنگی

سنگ جدول ، جدول سنگی

سنگ جدول ، جدول سنگی

سنگ جدول ، جدول سنگی

جدول-پرسی-خشک

جدول-پرسی-خشک