مدیریت


موسس کارخانه

موسس کارخانه
آقای عین اله رحمتی به عنوان موسس این مجموعه درسال 1340بوده است . ایشان متولد شهر تبریز بوده واز نامداران صنعت سنگ در ایران می باشد .

مدیریت مجموعه

مدیریت مجموعه
آقای جلال رحمتی به عنوان مدیریت کارخانجات استاد شهریار از سال 1376مشغول به فعالیت می باشند. ایشان متولد شهر مشهد و از مدیران خوشنام در صنعت سنگ ایران می باشند.
.

حسابداری


فناوری اطلاعات